"Đời tôi gắn liền với Đảng, với tổ chức Công đoàn!"

Chị Hội Tư nhận được nhiều khen thưởng của tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Chị Hội Tư nhận được nhiều khen thưởng của tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Chị Hội Tư nhận được nhiều khen thưởng của tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Lên top