Đối thoại với 175 cán bộ Công đoàn về chế độ chính sách

Đại diện người lao động phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Lê Huyền
Đại diện người lao động phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Lê Huyền
Đại diện người lao động phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Lê Huyền
Lên top