Đối thoại giữa lãnh đạo huyện Thanh Liêm với 300 công nhân lao động

CNLĐ đặt câu hỏi tại chương trình.
CNLĐ đặt câu hỏi tại chương trình.
CNLĐ đặt câu hỏi tại chương trình.
Lên top