Nghệ An

Đối thoại giữa lãnh đạo địa phương và người lao động thị xã Thái Hòa

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Ảnh: LC
Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Ảnh: LC
Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Ảnh: LC
Lên top