Quảng Trị:

Đối thoại giữa công nhân viên chức lao động với Bí thư Huyện ủy

Người lao động nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: HT.
Người lao động nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: HT.
Người lao động nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: HT.
Lên top