Đối thoại, giải quyết những vướng mắc bất cập của người lao động

Công nhân Cty CP Gang thép Cao Bằng chất vấn người sử dụng lao động tại buổi đối thoại.
Công nhân Cty CP Gang thép Cao Bằng chất vấn người sử dụng lao động tại buổi đối thoại.
Công nhân Cty CP Gang thép Cao Bằng chất vấn người sử dụng lao động tại buổi đối thoại.
Lên top