Đối phó với dịch COVID-19: Đảm bảo việc làm cho người lao động

Người lao động Cty May Nien Hsing (Khu công nghiệp Khánh Phú, NInh Bình) vẫn được duy trì việc làm. Ảnh: N.T
Người lao động Cty May Nien Hsing (Khu công nghiệp Khánh Phú, NInh Bình) vẫn được duy trì việc làm. Ảnh: N.T
Người lao động Cty May Nien Hsing (Khu công nghiệp Khánh Phú, NInh Bình) vẫn được duy trì việc làm. Ảnh: N.T
Lên top