Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu:

Đổi mới tổ chức phải thúc đẩy hiệu quả hoạt động công đoàn

Lên top