Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu:

Đổi mới tổ chức phải thúc đẩy hiệu quả hoạt động công đoàn

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bảo Trung
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bảo Trung
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bảo Trung
Lên top