HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM LẦN THỨ TÁM (KHÓA XII):

Đổi mới phương thức chăm lo Tết cho người lao động

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ tám (khóa XII) ngày 24.10. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ tám (khóa XII) ngày 24.10. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ tám (khóa XII) ngày 24.10. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top