LĐLĐ quận Hải Châu:

Đổi mới phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Ông Trần Vũ Duy Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Đà Nẵng trao giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn trong năm 2018-2019. Ảnh: H.Vinh
Ông Trần Vũ Duy Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Đà Nẵng trao giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn trong năm 2018-2019. Ảnh: H.Vinh
Ông Trần Vũ Duy Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Đà Nẵng trao giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn trong năm 2018-2019. Ảnh: H.Vinh
Lên top