Khai mạc Đại hội Công đoàn TP.Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023:

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ trái sang) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp CĐ” cho các đoàn viên xuất sắc của CĐ TP.Hải Phòng. Ảnh: TN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ trái sang) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp CĐ” cho các đoàn viên xuất sắc của CĐ TP.Hải Phòng. Ảnh: TN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ trái sang) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp CĐ” cho các đoàn viên xuất sắc của CĐ TP.Hải Phòng. Ảnh: TN
Lên top