LĐLĐ tỉnh an giang:

Đổi mới, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước (phải ảnh) trao Cờ thi đua Chính phủ cho LĐLĐ An Giang. Ảnh: Lục tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước (phải ảnh) trao Cờ thi đua Chính phủ cho LĐLĐ An Giang. Ảnh: Lục tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước (phải ảnh) trao Cờ thi đua Chính phủ cho LĐLĐ An Giang. Ảnh: Lục tùng
Lên top