Đổi mới hoạt động, tập trung bảo vệ, chăm lo cho người lao động

Các đại biểu tham gia tọa đàm. Ảnh Đức Long
Các đại biểu tham gia tọa đàm. Ảnh Đức Long
Các đại biểu tham gia tọa đàm. Ảnh Đức Long
Lên top