Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

ý kiến của đại biểu dự hội nghị:

Đổi mới hoạt động công đoàn từ việc chăm lo công nhân lao động