CĐ Ngành giáo dục TP Đà Nẵng:

Đổi mới để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên CĐ

CĐ Ngành giáo dục TP Đà Nẵng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ năm học 2018-2019
CĐ Ngành giáo dục TP Đà Nẵng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ năm học 2018-2019
CĐ Ngành giáo dục TP Đà Nẵng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ năm học 2018-2019
Lên top