Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại Diễn đàn số 1, chiều 30.11, với sự chỉ đạo của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cán bộ Công đoàn đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm “Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch”. Đây là những vấn đề cấp thiết khi công đoàn cơ sở không còn là lựa chọn duy nhất của người lao động.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Hải Nguyễn

Tham dự có ông Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ông Hoàng Quốc Vượng phát biểu và bày tỏ tin tưởng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu và bày tỏ tin tưởng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công. Ảnh: Hải Nguyễn

Tham gia Diễn đàn có Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành: Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lạng Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước tình hình mới, nhất là khi Chính phủ ban hành hướng dẫn việc thành lập tổ chức đại diện của người lao động (ngoài hệ thống Công đoàn Việt Nam), công đoàn cơ sở không còn là sự lựa chọn duy nhất của người lao động, sẽ tạo ra những thách thức lớn đối với Công đoàn Việt Nam, cần thiết phải có những giải pháp căn bản, đột phá để đẩy mạnh công tác vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn và nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở.

Đơn giản hoá các thủ tục để người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn

Từ đánh giá tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với tổ chức Công đoàn, đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề xuất giải pháp đổi mới phương thức kết nạp, phát triển và quản lý đoàn viên; tập trung thành lập công đoàn cơ sở. Trong đó chú trọng đổi mới phương thức kết nạp đoàn viên theo hướng chủ động, thân thiện với đoàn viên, đơn giản về thủ tục, ấn tượng về sự quan tâm và chăm lo của tổ chức Công đoàn ngay từ đầu. Đổi mới sinh hoạt công đoàn đảm bảo hấp dẫn, linh hoạt, phù hợp với điều kiện sản xuất, công tác của đoàn viên, sử dụng có hiệu quả các ứng dụng của internet trong sinh hoạt công đoàn. Đơn giản hóa các thủ tục để người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động khi có nguyện vọng gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Kinh nghiệm từ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh cho thấy, cần xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên và các hình thức phù hợp khác để tăng cường nguồn nhân lực có chất lượng cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Có chính sách bồi dưỡng, hỗ trợ, khuyến khích đối với đội ngũ cán bộ công đoàn, đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Tuyên truyền để đoàn viên yên tâm với tổ chức Công đoàn Việt Nam

Từ thực tiễn hoạt động, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Một trong số đó là phải linh hoạt trong công tác phát triển đoàn viên như tuyên truyền để đoàn viên yên tâm với tổ chức Công đoàn Việt Nam, không dao động khi tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được phép hoạt động và lôi kéo vào tổ chức mình. Việc phát triển đoàn viên phải gắn với việc cập nhật thông tin đoàn viên công đoàn lên hệ thống quản lý và đa dạng hóa các các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên. Bên cạnh đó cần thực hiện tốt cơ chế chính sách đối với cán bộ công đoàn nói chung và cán bộ công đoàn cơ sở nói riêng như đảm bảo tiền lương, khen thưởng, các chế độ phúc lợi… của cán bộ công đoàn đặc biệt là đối với cán bộ công đoàn chuyên trách như đối với cán bộ làm công tác chuyên môn.

Các đại biểu tham gia Diễn đàn. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu tham gia Diễn đàn. Ảnh: Hải Nguyễn

Để công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thực sự có hiệu quả, Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn đề xuất cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của các cấp chính quyền, người sử dụng lao động trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Có biện pháp tuyên truyền, vận động thành lập Chi bộ đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trước hết là thành lập các Chi bộ Đảng ở các doanh nghiệp có đảng viên, có tổ chức Công đoàn. Có chính sách hỗ trợ đủ mạnh để thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước…

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở được xác định là khâu đột phá. Một trong những yếu tố quan trọng chính là chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Dẫn nội dung lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cán bộ Công đoàn phải giỏi cả về chính trị, thạo về kinh tế thì mới lãnh đạo được đội ngũ công nhân ngày càng phát triển, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phân tích: Đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở phải giỏi về kinh tế, thạo về quản lý. Phải có kiến thức về kinh tế, về tiền lương để có thể thương lượng, thoả thuận, ký kết Thoả ước lao động tập thể với chủ sử dụng lao động. Theo Chủ tịch Nguyễn Đình Khang, các kinh nghiệm, giải pháp được trao đổi tại Diễn đàn là cơ sở góp phần thực hiện được mục tiêu cuối nhiệm kỳ 2023-2028 cả nước có 15 triệu đoàn viên CĐ.

Diễn đàn số 1: Chủ đề thảo luận: “Đổi mới công tác tập hợp, vận động người lao động vào tổ chức công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở”.

Diễn đàn số 2: Chủ đề thảo luận “Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động”.

Diễn đàn số 3: Chủ đề thảo luận “Tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc”.

Diễn đàn số 4: Chủ đề thảo luận “Nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức công đoàn đảm bảo quyền lợi của người lao động”.

Diễn đàn số 5: Chủ đề thảo luận “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn”.

Diễn đàn số 6: Chủ đề thảo luận “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”.

Diễn đàn số 7: Chủ đề thảo luận “Nâng cao chất lượng công tác nữ công; bảo vệ quyền lợi của lao động nữ và trẻ em; xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc”.

Diễn đàn số 8: Chủ đề thảo luận: “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Diễn đàn số 9: Chủ đề thảo luận: “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn, phát huy vai trò công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”.

Diễn đàn số 10: Chủ đề thảo luận: “Các giải pháp nắm chắc tình hình công nhân, ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân”.

Linh Nguyên - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Những trường hợp được tăng lương hưu sau cải cách tiền lương năm 2024

MINH HÀ - THU THỦY |

Từ 1.7.2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội gắn với lương cơ sở.

Công đoàn thương lượng để nâng cao phúc lợi cho người lao động

Nam Dương |

Tại TPHCM, từ thương lượng của công đoàn và được ghi nhận trong thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), nhiều doanh nghiệp đã nâng cao phúc lợi cho người lao động (NLĐ).

10 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước được thành lập

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 29.11, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất cho biết năm 2023 đã thành lập được 10 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Rút BHXH một lần tăng cao, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai thấy đau lòng

PHẠM ĐÔNG |

Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai bày tỏ rằng, cảm thấy rất đau lòng khi tình trạng người lao động rút BHXH một lần tăng cao. Ngành đã truyền thông rất mạnh nhưng thực tế là ăn chưa no làm sao lo đến ngày mai.

Cần quy định rõ về chế độ lương đối với nhà giáo, người lao động

Minh Hạnh |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Theo TS Lương Thị Việt Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) ngành Giáo dục mong muốn Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ có thêm nhiều cơ chế chính sách để chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Mong có chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho lao động người dân tộc

Thị Liễu - đoàn viên Công ty TNHH An Giang Samho |

Chúng tôi tha thiết mong Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp ngành hữu quan xây dựng chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho lao động là người dân tộc thiểu số.

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động

DIỆU ANH |

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn và tỉnh Ninh Bình được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống đối với đoàn viên, CNLĐ.

Đề nghị Tổng LĐLĐVN có chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại Cao Bằng

Hà Anh |

Chiều 1.12, tại Trung tâm thảo luận số 7 thuộc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các đại biểu đã tích cực thảo luận các văn kiện trình tại Đại hội, trong đó tập trung góp ý cho Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tại Trung tâm thảo luận số 7 có 117 đại biểu tham gia.

Những trường hợp được tăng lương hưu sau cải cách tiền lương năm 2024

MINH HÀ - THU THỦY |

Từ 1.7.2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội gắn với lương cơ sở.

Công đoàn thương lượng để nâng cao phúc lợi cho người lao động

Nam Dương |

Tại TPHCM, từ thương lượng của công đoàn và được ghi nhận trong thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), nhiều doanh nghiệp đã nâng cao phúc lợi cho người lao động (NLĐ).

10 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước được thành lập

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 29.11, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất cho biết năm 2023 đã thành lập được 10 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước.