LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Đổi mới công tác tuyên truyền về hoạt động Công đoàn trên mạng xã hội

Các đại biểu dự buổi tọa đàm về thực trạng và giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền của công đoàn thông qua mạng xã hội. Ảnh: NT
Các đại biểu dự buổi tọa đàm về thực trạng và giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền của công đoàn thông qua mạng xã hội. Ảnh: NT
Các đại biểu dự buổi tọa đàm về thực trạng và giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền của công đoàn thông qua mạng xã hội. Ảnh: NT
Lên top