Đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội

Đại biểu phát biểu ý kiến tại tọa đàm. Ảnh Đức Long
Đại biểu phát biểu ý kiến tại tọa đàm. Ảnh Đức Long
Đại biểu phát biểu ý kiến tại tọa đàm. Ảnh Đức Long
Lên top