Đổi mới công tác tuyên truyền: Đúng trọng tâm, trọng điểm

Có thẻ bảo hiểm y tế, người bệnh sẽ giảm nhiều chi phí. Ảnh minh hoạ: H.A
Có thẻ bảo hiểm y tế, người bệnh sẽ giảm nhiều chi phí. Ảnh minh hoạ: H.A
Có thẻ bảo hiểm y tế, người bệnh sẽ giảm nhiều chi phí. Ảnh minh hoạ: H.A
Lên top