ĐẠI HỘI CĐ TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2018 - 2023:

Đổi mới, chú trọng lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (ngoài cùng bên phải) tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2017 cho LĐLĐ tỉnh Điện Biên. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (ngoài cùng bên phải) tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2017 cho LĐLĐ tỉnh Điện Biên. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (ngoài cùng bên phải) tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2017 cho LĐLĐ tỉnh Điện Biên. Ảnh: PV
Lên top