Đối mặt thách thức, CBCĐ phải chủ động hoạch định nội dung thiết thực

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khăn cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2018.
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khăn cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2018.
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khăn cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2018.
Lên top