CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN THỜI KỲ HỘI NHẬP:

Đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ và am hiểu kiến thức hơn

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: T.VƯƠNG
Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: T.VƯƠNG
Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: T.VƯƠNG
Lên top