Đội Công đoàn Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu đoạt giải nhất môn kéo co

Đội Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu đoạt giải Nhất môn kéo co. Ảnh: CDL
Đội Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu đoạt giải Nhất môn kéo co. Ảnh: CDL
Đội Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu đoạt giải Nhất môn kéo co. Ảnh: CDL
Lên top