Đốc thu kịp thời theo từng tháng để hạn chế số nợ BHXH

Cán bộ BHXH hướng dẫn người dân thực hiện công tác đồng bộ mã số BHXH tại xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: P.D
Cán bộ BHXH hướng dẫn người dân thực hiện công tác đồng bộ mã số BHXH tại xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: P.D
Cán bộ BHXH hướng dẫn người dân thực hiện công tác đồng bộ mã số BHXH tại xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: P.D
Lên top