Độc đáo đám cưới tập thể của CNVCLĐ tại Sóc Trăng

Chủ tịch LĐLĐ Sóc Trăng Ngô Thái Chân, Trưởng Ban tổ chức, chúc mừng 7 cặp đôi trăm năm hạnh phúc.
Chủ tịch LĐLĐ Sóc Trăng Ngô Thái Chân, Trưởng Ban tổ chức, chúc mừng 7 cặp đôi trăm năm hạnh phúc.
Chủ tịch LĐLĐ Sóc Trăng Ngô Thái Chân, Trưởng Ban tổ chức, chúc mừng 7 cặp đôi trăm năm hạnh phúc.
Lên top