Doanh nghiệp Xuân Trường ủng hộ Hà Nam 50 tỉ đồng để phòng dịch COVID-19

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc DN Xây dựng Xuân Trường (bên phải) trao tiền ủng hộ tỉnh Hà Nam mua sắm các thiết bị, dụng cụ y tế và vaccine phòng dịch COVID-19. Ảnh: NT
Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc DN Xây dựng Xuân Trường (bên phải) trao tiền ủng hộ tỉnh Hà Nam mua sắm các thiết bị, dụng cụ y tế và vaccine phòng dịch COVID-19. Ảnh: NT
Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc DN Xây dựng Xuân Trường (bên phải) trao tiền ủng hộ tỉnh Hà Nam mua sắm các thiết bị, dụng cụ y tế và vaccine phòng dịch COVID-19. Ảnh: NT
Lên top