Doanh nghiệp xoay xở hết sức để giữ chân người lao động

Công ty May Phong Sơn đã cho nghỉ khoảng 100 công nhân lao động vì không xuất nhập được hàng hóa. Ảnh: Thanh Chung
Công ty May Phong Sơn đã cho nghỉ khoảng 100 công nhân lao động vì không xuất nhập được hàng hóa. Ảnh: Thanh Chung
Công ty May Phong Sơn đã cho nghỉ khoảng 100 công nhân lao động vì không xuất nhập được hàng hóa. Ảnh: Thanh Chung
Lên top