Doanh nghiệp xin tuyển dụng lao động ngoại tỉnh để nhanh chóng phục hồi sản xuất

Người lao động tham gia tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Giang tổ chức. Ảnh: B.H
Người lao động tham gia tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Giang tổ chức. Ảnh: B.H
Người lao động tham gia tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Giang tổ chức. Ảnh: B.H
Lên top