Doanh nghiệp xây nhà xưởng cũng phải xây nhà ở công nhân

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai - nói về vấn đề nhà ở công nhân tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh vào ngày 22.10. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai - nói về vấn đề nhà ở công nhân tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh vào ngày 22.10. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai - nói về vấn đề nhà ở công nhân tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh vào ngày 22.10. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top