Doanh nghiệp “vô tư” lách luật

Đại diện LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã từng thay mặt CNLĐ để khởi kiện doanh nghiệp và đã thắng kiện. Ảnh: H.L
Đại diện LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã từng thay mặt CNLĐ để khởi kiện doanh nghiệp và đã thắng kiện. Ảnh: H.L