Doanh nghiệp vắng chủ, để lại khoản nợ lương và bảo hiểm gần 10 tỷ đồng

Lên top