Doanh nghiệp và người lao động quyết tâm “sản xuất phải an toàn”

Khoảng cách giữa CNLĐ luôn hơn 2 mét để bảo đảm sản xuất an toàn. Ảnh: CTV
Khoảng cách giữa CNLĐ luôn hơn 2 mét để bảo đảm sản xuất an toàn. Ảnh: CTV
Khoảng cách giữa CNLĐ luôn hơn 2 mét để bảo đảm sản xuất an toàn. Ảnh: CTV
Lên top