Doanh nghiệp và công nhân cám ơn tổ chức công đoàn

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân 2020. Ảnh: Thu Nguyệt
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân 2020. Ảnh: Thu Nguyệt
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân 2020. Ảnh: Thu Nguyệt
Lên top