Doanh nghiệp và Công đoàn tăng cường phòng dịch COVID-19 trong KCN

Người lao động Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Hà Nội) thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch trong khi làm việc (ảnh chụp ngày 27.4). Ảnh: Hà Anh
Người lao động Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Hà Nội) thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch trong khi làm việc (ảnh chụp ngày 27.4). Ảnh: Hà Anh
Người lao động Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Hà Nội) thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch trong khi làm việc (ảnh chụp ngày 27.4). Ảnh: Hà Anh
Lên top