Doanh nghiệp và công đoàn đều có mục đích chung là vì người lao động

Ông Kiều Ngọc Vũ tặng hoa cảm ơn các chủ doanh nghiệp đã đồng hành, chăm lo cho NLĐ - Ảnh: L.T
Ông Kiều Ngọc Vũ tặng hoa cảm ơn các chủ doanh nghiệp đã đồng hành, chăm lo cho NLĐ - Ảnh: L.T
Ông Kiều Ngọc Vũ tặng hoa cảm ơn các chủ doanh nghiệp đã đồng hành, chăm lo cho NLĐ - Ảnh: L.T
Lên top