Doanh nghiệp tuyển dụng lao động qua mạng xã hội thành công 40% - 50%

Người lao động xem thông tin tuyển dụng tại Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM. Ảnh: Nam Dương
Người lao động xem thông tin tuyển dụng tại Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM. Ảnh: Nam Dương
Người lao động xem thông tin tuyển dụng tại Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM. Ảnh: Nam Dương
Lên top