Đồng Tháp:

Doanh nghiệp tư nhân có hơn 700 đoàn viên tổ chức đại hội lần thứ 1

Lãnh đạo LĐLĐ huyện, lãnh đạo công ty chụp ảnh lưu niệm cùng BCH CĐCS khóa I tại đại hội lần thứ 1. Ảnh: C.T.V
Lãnh đạo LĐLĐ huyện, lãnh đạo công ty chụp ảnh lưu niệm cùng BCH CĐCS khóa I tại đại hội lần thứ 1. Ảnh: C.T.V
Lãnh đạo LĐLĐ huyện, lãnh đạo công ty chụp ảnh lưu niệm cùng BCH CĐCS khóa I tại đại hội lần thứ 1. Ảnh: C.T.V
Lên top