Doanh nghiệp tri ân người lao động

Lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt trao huy hiệu Khatoco tri ân người lao động 35 năm gắn bó, cống hiến cho doanh nghiệp. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt trao huy hiệu Khatoco tri ân người lao động 35 năm gắn bó, cống hiến cho doanh nghiệp. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt trao huy hiệu Khatoco tri ân người lao động 35 năm gắn bó, cống hiến cho doanh nghiệp. Ảnh: Phương Linh
Lên top