Doanh nghiệp trây ỳ nợ BHXH: Sẽ chuyển hồ sơ cho công an xử lý hình sự

Việc nợ, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người lao động. Ảnh: TRẦN TUẤN
Việc nợ, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người lao động. Ảnh: TRẦN TUẤN
Việc nợ, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người lao động. Ảnh: TRẦN TUẤN
Lên top