Doanh nghiệp trả “lương tạm nghỉ việc” để giữ chân công nhân

Công nhân Công ty PouYuen đi làm trở lại sáng 6.10. Ảnh: Thanh Vũ
Công nhân Công ty PouYuen đi làm trở lại sáng 6.10. Ảnh: Thanh Vũ
Công nhân Công ty PouYuen đi làm trở lại sáng 6.10. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top