Doanh nghiệp TPHCM được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp khoảng 2.000 tỉ đồng

Doanh nghiệp đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1.10.2021, sẽ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% vào quỹ này trong vòng một năm từ 1.10.2021 đến 30.9.2022. Ảnh: Nam Dương
Doanh nghiệp đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1.10.2021, sẽ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% vào quỹ này trong vòng một năm từ 1.10.2021 đến 30.9.2022. Ảnh: Nam Dương
Doanh nghiệp đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1.10.2021, sẽ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% vào quỹ này trong vòng một năm từ 1.10.2021 đến 30.9.2022. Ảnh: Nam Dương
Lên top