Doanh nghiệp tìm giải pháp tăng năng suất lao động

Các cấp CĐ Hà Nội thường xuyên quan tâm động viên công nhân hăng hái sản xuất. Ảnh: X.T
Các cấp CĐ Hà Nội thường xuyên quan tâm động viên công nhân hăng hái sản xuất. Ảnh: X.T
Các cấp CĐ Hà Nội thường xuyên quan tâm động viên công nhân hăng hái sản xuất. Ảnh: X.T
Lên top