Hà Nội:

Doanh nghiệp thưởng Tết cho NLĐ: Cao nhất là 100 triệu đồng, thấp nhất là 500.000đ