Doanh nghiệp thép ở Hải Phòng giải quyết kiến nghị của gần 300 công nhân

Công ty Thép Úc SSE (Hải Phòng) có văn bản thông tin về tình hình giải quyết kiến nghị của người lao động.
Công ty Thép Úc SSE (Hải Phòng) có văn bản thông tin về tình hình giải quyết kiến nghị của người lao động.
Công ty Thép Úc SSE (Hải Phòng) có văn bản thông tin về tình hình giải quyết kiến nghị của người lao động.
Lên top