Doanh nghiệp Thanh Hoá: Nơi thưởng trăm triệu, nơi 1 trăm nghìn

Thưởng tết cho công nhân ngành may trên địa bàn Thanh Hoá không cao.
Thưởng tết cho công nhân ngành may trên địa bàn Thanh Hoá không cao.
Thưởng tết cho công nhân ngành may trên địa bàn Thanh Hoá không cao.
Lên top