LÃNG PHÍ NHÂN LỰC KHI CÔNG NHÂN BỊ SA THẢI Ở LỨA TUỔI 35-40 - Kỳ 3:

Doanh nghiệp tạo điều kiện để người lao động thăng tiến

Quản đốc Nguyễn Văn Bình đang đào tạo nghề cho công nhân mới vào Cty. Ảnh: B.V.L
Quản đốc Nguyễn Văn Bình đang đào tạo nghề cho công nhân mới vào Cty. Ảnh: B.V.L
Quản đốc Nguyễn Văn Bình đang đào tạo nghề cho công nhân mới vào Cty. Ảnh: B.V.L
Lên top