Doanh nghiệp tăng lương cơ bản cho người lao động năm 2022

Lãnh đạo doanh nghiệp và chủ tịch công đoàn cơ sở công ty HVS ký thỏa thuận tăng lương năm 2022. Ảnh: Ngân Hà
Lãnh đạo doanh nghiệp và chủ tịch công đoàn cơ sở công ty HVS ký thỏa thuận tăng lương năm 2022. Ảnh: Ngân Hà
Lãnh đạo doanh nghiệp và chủ tịch công đoàn cơ sở công ty HVS ký thỏa thuận tăng lương năm 2022. Ảnh: Ngân Hà
Lên top