Doanh nghiệp tại TPHCM tăng cường tuyển dụng lao động

Nhân viên Cty Nissei Electric Việt Nam (đội mũ) hướng dẫn cho lao động mới được tuyển dụng khai báo y tế trước khi vào làm việc sáng 13.10. Ảnh: Nam Dương
Nhân viên Cty Nissei Electric Việt Nam (đội mũ) hướng dẫn cho lao động mới được tuyển dụng khai báo y tế trước khi vào làm việc sáng 13.10. Ảnh: Nam Dương
Nhân viên Cty Nissei Electric Việt Nam (đội mũ) hướng dẫn cho lao động mới được tuyển dụng khai báo y tế trước khi vào làm việc sáng 13.10. Ảnh: Nam Dương
Lên top