Doanh nghiệp tại Cẩm Giàng chỉ hoạt động khi 100% NLĐ âm tính COVID-19

Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân lao động tại Cẩm Giàng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân lao động tại Cẩm Giàng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân lao động tại Cẩm Giàng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top