Doanh nghiệp sẵn sàng trả phí tiêm phòng dịch cho người lao động

Nhiều NLĐ mong muốn được sớm tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 để yên tâm làm việc. Ảnh: Nam Dương
Nhiều NLĐ mong muốn được sớm tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 để yên tâm làm việc. Ảnh: Nam Dương
Nhiều NLĐ mong muốn được sớm tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 để yên tâm làm việc. Ảnh: Nam Dương
Lên top